วันที่ 29 เมษายน 2565

มูลนิธิหลวงตาน้อยร่วมสนับสนุนถุงยังชีพจำนวน 20 ชุด ให้กับนายวสุ ปริญพาณิชย์ กำนันตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและกลุ่มเปราะบางที่ติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่ ทางมูลนิธิหลวงตาน้อย ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ