วันที่ 28 เมษายน 2565

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้สนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 20 ชุด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในพื้น โดยมี นางสาวพิมพ์ณดา ปิยะรัชต์กรณ์ รองประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย, รศ.วิรัตน์ กางทอง กรรมการ/ที่ปรึกษามูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนส่งมอบ

🙏