วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา มอบวิทยุสื่อสาร ชุดประดาน้ำ และอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกู้ภัยเต๊กก่าและกู้ภัยสว่างกาฬสินธุ์ โดยมีนายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อยและ นางวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมสมาชิกกลุ่มกาฬสินธุ์จิตอาสา63 ทุกท่านและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จราจรและสายตรวจตำบลเมืองกาฬสินธุ์ที่บริการความสะดวกในครั้งนิ้
.
.
.
มูลนิธิหลวงตาน้อย
ที่อยู่ : 172/30 หมู่ 5 คลองโยง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ชื่อบัญชี ธนาคารกรุงเทพ : มูลนิธิหลวงตาน้อย เพื่อคนพิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส
เลขที่บัญชี : 938-7-03087-8
เปิด : 07.00-17.00 น.
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC2UsVA_vBw9bcmxIOh3QRRA
Website : www.luangtanoi.or.th
เบอร์โทร : 034-100-244, 096-646-4992,​081-268-2146, 086-349-4848, 088-408-3223
Google map : https://maps.app.goo.gl/Lyg1PykxRhiXrEAr8

มูลนิธิหลวงตาน้อย #บริจาค #เด็กกำพร้า #คนพิการ #ผู้ด้อยโอกาส