มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำสิ่งของที่ท่านผู้ใจบุญบริจาคให้กับทางมูลนิธิ มามอบให้น้องๆ ที่ โรงเรียนวิชาวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

     ขอขอบพระคุณ มูลนิธิกิ้วเที้ยงเก้ง และศาลเจ้ากิ้วเที้ยงเก้ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งพี่น้องชาวภูเก็ต โดยท่านประธานธีรวุธ ศรีตุลารักษ์และคณะบริษัท Kerry express แห่งประเทศไทย

     ขอบคุณ ประธานและคณะกรรมการ พร้อมผู้จัดการนิติบุคคลหมู่ต่างๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางมูลนิธิหลวงตาน้อยของเรา และผู้ใจบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการดีๆในครั้งนี้

     ขอให้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญ อย่าเจ็บ อย่าไข้ อย่าจน ประสบความสําเร็จในชีวิต การงาน ครอบครัวร่ำรวยแก้วแหวนเงินทอง ร่ำรวยแล้ว ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปด้วยเถิด สาาาาาาาาธุ