วันที่ 18 ตุลาคม 2565

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น มาม่า ปลากระป๋อง ขนม นม ข้าวสาร 300 กิโลกรัม แพมเพิสสำหรับผู้ใหญ่มามอบให้ เทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ พร้อมทั้งนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนาเวชกรรม ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 50 รูป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและครอบครัว ในงานบุญครั้งนี้

ขออำนาจ คุณพระศรีรัตนตรัย ช่วยดลบันดาลให้ ทุกท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรือง ตลอดกาลนานเทอญ

อนุโมทนา สาธุ