ภาพบรรยากาศงานครบรอบวันเกิด 60 ปี คุณวิรัลยุภา ณ สงขลา 24 ตุลาคม 2562 คุณวิรัลยุภา หรือแม่เพชร ที่เราคุ้นเคยกันดี คือผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯและดูแลบุคคลากรในมูลนิธิเหมือนดั่งลูกหลาน ผู้มีใจเป็นอาสาที่เข้าใจถึงคุณค่าของการมีโอกาสในสังคมและเห็นถึงความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของผู้ยากไร้ ทางมูลนิธิฯโดยท่านประธานและบุคากร รวมถึงท่านผู้ใจบุญในภาคส่วนต่างๆที่ได้สนับสนุนในกิจกรรมของมูลนิธิฯ จึงร่วมกันจัดและมาเป็นเกียรติในงานเพื่อแสดงความยินดี ทางมูลนิธิหลวงตาน้อยขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ทั้งผู้ที่ติดภาระกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้ ท่านผู้ใจบุญที่ได้สนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ รวมถึงทีมจัดงานในส่วนต่างๆมา ณ โอกาสนี้