มูลนิธิหลวงตาน้อย
เพื่อคนพิการ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส
โทร.086-3494848
081-2682146 , 034-100244
เวลา 9:00 – 17:00 น
หยุดทำการทุกวันพฤหัส