วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ได้ให้ความกรุณามาเยี่ยมชม มูลนิธิหลวงตาน้อย ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ได้ให้ความกรุณามาเยี่ยมชม มูลนิธิหลวงตาน้อย ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป. กระทรวงมหาดไทย มาเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0105 กองสารนิเทศ สป. กระทรวงมหาดไทย มาเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0107 กองสารนิเทศ สป. กระทรวงมหาดไทย มาเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0108 กองสารนิเทศ สป. กระทรวงมหาดไทย มาเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0111...
วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_8 ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_14 ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_2 ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_75 ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_5...
วันที่ 26 มีนาคม 2563 กระทรวงวัฒนธรรม ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

วันที่ 26 มีนาคม 2563 กระทรวงวัฒนธรรม ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0023 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0052 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0056 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0083 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0094 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0098...
วันที่ 3 มีนาคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

วันที่ 3 มีนาคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พัฒนาสังคมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0121 พัฒนาสังคมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0133 พัฒนาสังคมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0126 พัฒนาสังคมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0122 พัฒนาสังคมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0096 พัฒนาสังคมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0094 พัฒนาสังคมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0116...
มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อโรค พร้อมทั้งวัดไข้ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมูลนิธิหลวงตาน้อย

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อโรค พร้อมทั้งวัดไข้ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมูลนิธิหลวงตาน้อย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กราบขอบพระคุณอีกครั้งในความเมตตาของผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ส่งพัสดุ ผ่านบริษัท Kerry Express มาบริจาคให้แก่มูลนิธิหลวงตาน้อย ภายใต้โครงการ “ส่งสุขใส่กล่อง…ส่งต่อรอยยิ้ม” และขอบคุณบริษัท Kerry Express

กราบขอบพระคุณอีกครั้งในความเมตตาของผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้ส่งพัสดุ ผ่านบริษัท Kerry Express มาบริจาคให้แก่มูลนิธิหลวงตาน้อย ภายใต้โครงการ “ส่งสุขใส่กล่อง…ส่งต่อรอยยิ้ม” และขอบคุณบริษัท Kerry Express

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ...