วันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 นำเตียงรถวีลแชร์และถุงยังชีพไปมอบให้กับคุณยายประเทือง     สุขโตที่ประสบภัยน้ำท่วมและป่วยติดเตียงที่อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 นำเตียงรถวีลแชร์และถุงยังชีพไปมอบให้กับคุณยายประเทือง สุขโตที่ประสบภัยน้ำท่วมและป่วยติดเตียงที่อำเภอบ้านหมี่ จ.ลพบุรี

โครงการและกิจกรรม วันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิหลวงตาน้อยนำโดยนายสมบัติ ทองคำ กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย พร้อมด้วยเยาวชนจิตอาสาของมูลนิธิฯ ได้นำเตียงรถวีลแชร์ และถุงยังชีพ ไปมอบให้กับคุณยายประเทือง...