วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 1,206 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อมอบให้พระสงฆ์ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 1,206 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อมอบให้พระสงฆ์ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

โครงการและกิจกรรม โรงพยาบาลสงฆ์_๒๐๐๕๒๖_0003 โรงพยาบาลสงฆ์_๒๐๐๕๒๖_0005 โรงพยาบาลสงฆ์_๒๐๐๕๒๖_0008 โรงพยาบาลสงฆ์_๒๐๐๕๒๖_0004 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย คุณชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย...
วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_8 ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_14 ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_2 ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_75 ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_5...
วันที่ 26 มีนาคม 2563 กระทรวงวัฒนธรรม ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

วันที่ 26 มีนาคม 2563 กระทรวงวัฒนธรรม ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0023 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0052 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0056 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0083 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0094 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0098...
เลี้ยงอาหารนำสิ่งของมามอบให้แก่เด็กๆ วัดเจ้าบุญเกิด อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

เลี้ยงอาหารนำสิ่งของมามอบให้แก่เด็กๆ วัดเจ้าบุญเกิด อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

โครงการและกิจกรรม นำสิ่งของไปบริจาควัดเจ้าบุญเกิด_๒๐๐๕๒๖_0021 นำสิ่งของไปบริจาควัดเจ้าบุญเกิด_๒๐๐๕๒๖_0022 นำสิ่งของไปบริจาควัดเจ้าบุญเกิด_๒๐๐๕๒๖_0023 นำสิ่งของไปบริจาควัดเจ้าบุญเกิด_๒๐๐๕๒๖_0027...
วันที่ 3 มีนาคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

วันที่ 3 มีนาคม 2563 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พัฒนาสังคมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0121 พัฒนาสังคมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0133 พัฒนาสังคมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0126 พัฒนาสังคมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0122 พัฒนาสังคมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0096 พัฒนาสังคมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0094 พัฒนาสังคมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0116...