วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ได้ให้ความกรุณามาเยี่ยมชม มูลนิธิหลวงตาน้อย ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา ได้ให้ความกรุณามาเยี่ยมชม มูลนิธิหลวงตาน้อย ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป. กระทรวงมหาดไทย มาเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0105 กองสารนิเทศ สป. กระทรวงมหาดไทย มาเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0107 กองสารนิเทศ สป. กระทรวงมหาดไทย มาเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0108 กองสารนิเทศ สป. กระทรวงมหาดไทย มาเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0111...
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับ บริษัท บีทาเก้น จำกัด โดยให้คุณพิมพ์ณดา ปิยะรัชต์กรณ์ รองประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย คุณสุรศักดิ์ นงควาส กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ไปใส่ตู้ปันสุข ภายในหมู่บ้านสหพร จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของโรคระบาด โควิด19 ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับ บริษัท บีทาเก้น จำกัด โดยให้คุณพิมพ์ณดา ปิยะรัชต์กรณ์ รองประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย คุณสุรศักดิ์ นงควาส กรรมการมูลนิธิหลวงตาน้อย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย นำสิ่งของอุปโภค บริโภค ไปใส่ตู้ปันสุข ภายในหมู่บ้านสหพร จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของโรคระบาด โควิด19 ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

โครงการและกิจกรรม ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0001 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0003 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0004 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0005 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0007 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0008 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0009 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0010 ตู้ปันสุข​_๒๐๐๕๒๖_0011...
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 1,206 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อมอบให้พระสงฆ์ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบ หน้ากากอนามัย จำนวน 1,206 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อมอบให้พระสงฆ์ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

โครงการและกิจกรรม โรงพยาบาลสงฆ์_๒๐๐๕๒๖_0003 โรงพยาบาลสงฆ์_๒๐๐๕๒๖_0005 โรงพยาบาลสงฆ์_๒๐๐๕๒๖_0008 โรงพยาบาลสงฆ์_๒๐๐๕๒๖_0004 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิหลวงตาน้อย คุณชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิหลวงตาน้อย...
วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_8 ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_14 ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_2 ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_75 ยุติธรรมจังหวัดและท้องถิ่นเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒_5...
วันที่ 26 มีนาคม 2563 กระทรวงวัฒนธรรม ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

วันที่ 26 มีนาคม 2563 กระทรวงวัฒนธรรม ได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิหลวงตาน้อย

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0023 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0052 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0056 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0083 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0094 กระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชม_๒๐๐๕๒๖_0098...