มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรท้องนำ้ วันลอยกระทงและร่วมแข่งขันมวยทะเล ณ วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรท้องนำ้ วันลอยกระทงและร่วมแข่งขันมวยทะเล ณ วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา...

ธรรมะวาไรตี้สัญจร ครั้งที่ 1 เสวนาในหัวข้อ “สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยจิตอาสา”

มูลนิธิหลวงตาน้อย นำโดย นายชิษณุพงศ์ ณ สงขลา ประธานมูลนิธิ, คุณวิรัลยุพา ณ สงขลา เหรัญญิกมูลนิธิ, รศ.ดร.ศรชัย...

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำยารักษาโรค ไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลพุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

  มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำยารักษาโรค ไปมอบให้แก่ โรงพยาบาลพุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ . ....

มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับ ฅนกับควาย และ แบ็คอัพ ได้นำสิ่งของที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค ไปมอบให้แก่ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร ในโครงการ “ทริปนี้พี่ให้น้องปี 2”

    มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมกับ ฅนกับควาย และ แบ็คอัพ ได้นำสิ่งของที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาค ไปมอบให้แก่...

มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี กลุ่มฅนกับควาย และกลุ่มแบ็คอัพ เป็นผู้รับมอบ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

มูลนิธิหลวงตาน้อย มอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี...

มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร...

มูลนิธิหลวงตาน้อยได้ บริจาครถยนต์ จำนวน 8 คัน ที่ได้รับมากจากผู้ใจบุญ มอบให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน ในการฝึกอาชีพ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา

มูลนิธิหลวงตาน้อยได้ บริจาครถยนต์ จำนวน 8 คัน ที่ได้รับมากจากผู้ใจบุญ มอบให้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส จังหวัด...

มูลนิธิหลวงตาน้อย ร่วมงานวันสถาปนา มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร, ดร.ชวลิต ไหลรินทร์, รศ.วิรัตน์ กางทอง ที่ปรึกษามูลนิธิหลสงตาน้อย...

มูนิธิหลวงตาน้อย ทำบุญโรงทาน ในงานมุฑิตาจิต น้อมรำลึกถึงบูรพาจารย์ ณ วัดสระบัวเชียงสา อำเภอ ยางตลาด จังหวัด กาฬสินธ์

มูลนิธิหลวงตาน้อย ทำบุญโรงทาน ในงานมุฑิตาจิต น้อมรำลึกถึงบูรพาจารย์ ณ วัดสระบัวเชียงสา อำเภอ ยางตลาด จังหวัด...

มูลนิธิหลวงตาน้อย เข้าร่วมงานประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน(อำเภอสะอาด)ระดับจังหวัด ประจำปี2562

มูลนิธิหลวงตาน้อย เข้าร่วมงานประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน(อำเภอสะอาด)ระดับจังหวัด ประจำปี2562 ณ...

มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำ เตียงผู้ป่วย เบาะลมไฟฟ้าและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไปมอบให้นางละเอืยด มีลาภ ที่ตำบลองค์รักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

มูลนิธิหลวงตาน้อยได้นำ เตียงผู้ป่วย เบาะลมไฟฟ้าและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไปมอบให้นางละเอืยด มีลาภ ที่ตำบลองค์รักษ์...

โครงการGiveครั้งที่ 3 อบรมศิลปะและดนตรีสำหรับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านพักพิงเด็กนักเรียนบ้านป่าเด็งใต้ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

โครงการGiveครั้งที่ 3 อบรมศิลปะและดนตรีสำหรับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านพักพิงเด็กนักเรียนบ้านป่าเด็งใต้ อ.แก่งกระจาน...

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำสิ่งของที่ชาวชุมชน เอื้ออาทรเมืองใหม่ บางพลี โครงการ 4 มอบสิ่งของ และเงินสมทบทุนช่วยเหลือชุมชนหมู่บ้านคุ้งสะอาด,บ้านนาเริง,บ้านไชยวาน

     มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้นำสิ่งของที่ชาวชุมชน เอื้ออาทรเมืองใหม่ บางพลี โครงการ4 มอบสิ่งของ...

วัดทรายทอง จังหวัดกำแพงเพชร

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิหลวงตาน้อย นำสิ่งของอาทิ ข้าวสาร น้ำดื่ม กระดาษชำระ และสิ่งของจำเป็น...

มอบหนังสือให้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตวิชราลงกรณ์

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ และ ร.ศ.วิรัตน์กางทอง ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และนายศุภกานต์ รุ่งสกุล...