มอบหนังสือให้แก่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตวิชราลงกรณ์

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ และ ร.ศ.วิรัตน์กางทอง ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และนายศุภกานต์ รุ่งสกุล...

นำสิ่งของจากผู้ใจบุญ ซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นมอบให้กับคุณยาย

  วันที่13สิงหาคม2562 ตัวแทนมูลนิธิหลวงตาน้อยโดยการประสานงานของทีมงานเพจคนเล่าเรื่องได้เดินทางมาเยี่ยมคุณยาย ใหญ่...

มูลนิธิหลวงตาน้อย นำสิ่งของไปมอบให้โรงเรียนบ้านป่าแฝ หนองอ้อ สันทรายมูล อ แม่สาย จ เชียงราย

มูลนิธิหลวงตาน้อย นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากมูลนิธิพุทไธสวรรค์,ฝ่ายการเงิน บมจ.ธนาคารกรุงไทย...

มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่โรงแรมแชงกรีล่า “ส่งสุขใส่กล่อง ส่งต่อรอยยิ้ม“

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิหลวงตาน้อย ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิ ประกอบด้วย รศ.ดร.ศรชัย...